Kitaplarım

SİRKÜLER-6 ÖZEL OKULLARDA DAMGA VERGİSİ

ÖZEL OKUL ÖĞRENCİ VELİSİ ARASINDA DÜZENLENEN SÖZLEŞMELEDER DAMĞA VERGİSİ DURUMU Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, yayımladığı 04.01.2016 tarihli ve 93778809/405.01/31451 sayılı Genelgesi'nde; 2016-2017 eğitim ve öğretim yılından itibaren Bakanlığa bağlı tüm özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere ilişkin kayıt işlemlerinde genelge eki "Öğrenci Kayıt Sözleşmesi"nin düzenlenmesinin zorunlu olduğunu ve kayıt işlemlerinin bu sözleşme doğrultusunda yapılması gerektiğini açıklamıştır. Bu açıklama ile tüm özel okullarda okul ile öğrenci velisi arasında bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda okullar ve veliler arasında tek tip bir sözleşme imzalanması zorunlu hale gelmiştir. Bu Sözleşme Yapma Zorunluluğu, sonucunda, Hem Özel Okullara Hem de Velilere İlave Damga Vergisi Yükü Getirilmiştir. Çünkü Damga Vergisi İstisnası 488 Sayılı Damga Vergisinin (2) SAYILI TABLO Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar Bölümünde yer almadığından İstisna kapsamında değildi. 9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29/a maddesiyle Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablo'nun"II-Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına "beyannameler " ibaresinden sonra gelmek üzere, "ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kağıtlar" ibaresi eklenmek suretiyle, İlgili Kanun Maddesi; “II-Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar: 1. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğrencilerle velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler. 2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler ile okul idareleriyle veya velileri arasında düzenlenen kağıtlar.” Şeklinde olmuştur. Böylelikle özel okullarda yapılan sözleşmeler Damga Vergisi Kanununun 2 Sayılı Tablosuna alınarak istisna kapsamında yer almıştır. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR HAMZA KOÇAKOĞLU